Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές έβλεπα πράγματα που δεν έβλεπαν οι άλλοι και που ένιωθα πως θα χαθούν...
Έτσι γεννήθηκε μέσα μου η αγωνία της απαθανάτισης.

Τάκης Τλούπας
1920-2003 
Powered by Luckycloverweb