Υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας και εκτύπωσης σε εγγυημένα υλικά με κορυφαία ποιότητα σε οποιοδήποτε μέγεθος και υλικό επιθυμείτε, για όλες τις φωτογραφίες που παρουσιάζονται καθώς και για πολλές ακόμη που συμπληρώνουν το φωτογραφικό αρχείο.


Όργωμα με βόδια στην Πύλη Τρικάλων 1951


Θερισμός στον κάμπο Καρδίτσα 1956


Σιτάρι 1968


Αλωνισμός στον Πλατύκαμπο Λάρισας 1963


Κουβάλος στην Τερψιθέα Λάρισας 1948


Αλωνισμός στον κάμπο 1948


Καραγκούνα κόβοντας χόρτο στην Καρδίτσα 1965


Καραγκούνα θερίζοντας Καρδίτσα 1954


Μεταφέροντας τα άχυρα Γυρτώνη Λάρισας 1948


Φόρτωμα στο κάρο Τερψιθέα Λάρισας 1950


Λίχνισμα Λάρισα 1956


Μεταφορά με το κάρο περιοχή Τρικάλων 1965


Τρύγος στη Ραψάνη 1971


Πάτημα σταφυλιών Αμπελάκια 1976


Μεταφορά τουλουμιών Αμπελάκια 1973


Τρύγος στη Ραψάνη 1973


Διαλογή μήλων Τύρναβος 1964


Απλωμένα καπνά Ελάτεια 1960


Powered by Luckycloverweb